Fietsersbond zoekt hulp fietsers op weg naar het ‘vergevingsgezinde fietspad’

Gevaarlijke en ingewikkelde situaties op fietsroutes gezocht

De Fietsersbond nodigt alle fietsers in Leeuwarden, Zwolle en Groningen uit om gevaarlijke of vervelende zaken op hun fietsroutes te melden. Zestig procent van alle fietsongevallen wordt namelijk veroorzaaktdoor paaltjes, obstakels en slecht aangelegde of onderhouden fietsroutes. Met de meldingen van fietsers kan de Fietsersbond actie ondernemen om het aantal ongevallen sterk te verminderen. De inventarisatie start in Leeuwarden, Groningen en Zwolle.

Alle meldingen op www.meldpunt.fietsersbond.nl gaan rechtstreeks naar de betreffende gemeenten. De Fietsersbond schakelt ook lokale vrijwilligers in om waar nodig voor extra druk bij gemeenten te zorgen. Fietsers kunnen ook ideeën over hoe het beter kan, via het Meldpunt doorgeven. Op deze wijze ontstaat een beter beeld waar er bijvoorbeeld een fietspad ontbreekt of extra fietsenrekken nodig zijn. Meldingen doorgeven kan tot 30 november 2013. Het is eenvoudig en het is niet nodig lid te zijn van de Fietsersbond.
meldpunt banner_1

Vergevingsgezinde Fietspad beschermt oudere en jongere fietsers

De inventarisatie van de Fietsersbond is onderdeel van het project ‘Het Vergevingsgezinde
Fietspad’. Onder een vergevingsgezind fietspad verstaan we een fietspad dat zo is ingericht, dat er geen obstakels zijn, en fietsers de ruimte hebben om balans en koers te houden en fouten te corrigeren. Op een vergevingsgezind fietspad gebeuren minder enkelvoudige ongevallen en de ongevallen die toch nog gebeuren hebben een minder ernstige afloop. Zo’n ‘ideaal’ fietspad nodigt daarbij vanzelf uit tot wenselijk fietsgedrag, houdt rekening met de beperkingen en capaciteiten van oudere fietsers en is ook veiliger voor jongere fietsers.

Royal HaskoningDHV, Rijksuniversiteit Groningen en de Fietsersbond onderzoeken binnen het project ‘Het Vergevingsgezinde Fietspad’ in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hoe fietsroutes en met name fietspaden veiliger kunnen worden aangelegd. Het project loopt van 2013 t/m 2015 en de organisaties werken hierin samen met Provincie Overijssel/ROVO, Provincie Fryslân (ROF), Provincie Utrecht, Politie IJsselland en de gemeenten Leeuwarden, Utrecht en  Zwolle.


Meer informatie

Voor meer informatie over de inventarisatie kunt u contact opnemen met  Henk Hendriks, tel. 030 – 2918144 / 06 – 42903196 E-mail: h.hendriks@fietsersbond.nl.
Voor algemene informatie over het project ‘Het Vergevingsgezinde Fietspad’ kunt
u contact opnemen met Peter Morsink van Royal HaskoningDHV, tel. 088 – 3482690
E-mail: peter.morsink@rhdhv.com.