Natuurlijk fietsen

Voor iemand die minder stabiel fietst geeft een breder fietspad meer ruimte voor fout correctie zonder te vallen. Als de berm vlak aansluit op het wegdek en hard genoeg is om op te fietsen dan vallen fietsers niet als ze een keer de berm in fietsen.

Hieronder 3 filmpjes die in het onderzoek gemaakt zijn.

  1. fietser niet stabiel
  2. fietser stabiel
  3. fietsers niet stabiel

De drie filmpjes hierboven komen uit het Naturalistic Cycling onderzoek van de Universiteit van Groningen.

Naturalistic Cycling Onderzoek

Gedurende een week worden alle fietstochten van  deelnemers uit doelgroep (50+, bij voorkeur 65+) en een controlegroep (25-45 jaar)  vastgelegd met een  camera op de fiets.

De beelden zullen gescoord worden op opvallende gedragingen  die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden (mogelijk vallen). Vanuit de beelden zal ook de (mogelijke) invloed van de infrastructuur afgeleid worden.

De deelnemers houden ook een rittendagboek bij waarin ze onder andere potentieel gevaarlijke situaties kunnen  aangeven.

Locaties: Stad Groningen en Zwolle
Tijd: metingen september en  oktober 2013
Uitvoerder: Rijksuniversiteit Groningen
Contactpersoon: Dick  de Waard