Kennismarkt en workshop op 31 maart

Aanmelden:
U bent van harte welkom! Vanwege het beperkt aantal plaatsen vragen wij u vriendelijk om u aan te melden. Dit is mogelijk via deze link.

Op een vergevingsgezind fietspad hebben fietsers, en met name ouderen, minder risico op een eenzijdig ongeval. Bijvoorbeeld door ontbreken van obstakels op of langs het fietspad, bredere fietspaden, beter belijning, betere bermverharding en geen hoogteverschillen tussen stoeprand en fietspad.

vergevingsgezinde

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat weten we al lang, maar blijkt weer eens uit de resultaten van het onderzoek dat het Ministerie van I&M, enkele provincies, gemeenten, politie, de Rijksuniversiteit Groningen, de Fietsersbond en Royal HaskoningDHV gedaan hebben naar fietsveiligheid in Nederland. In 2014 was maar liefst 60% van de 20.700 ernstige verkeersgewonden een fietser! Van die 12.420 pechvogels was ruim 80% slachtoffer van enkelvoudige fietsongevallen. En in bijna de helft van alle gevallen was de gewonde fietser 54 jaar of ouder. Omdat deze cijfers alleen maar toenemen, willen we deze trend doorbreken. Het wordt dus hoog tijd om samen te kijken of onze fietspaden nog voldoen aan de huidige eisen én of we de verkeersveiligheid weer kunnen verbeteren. Nederland heeft hierin immers een positie hoog te houden.

Voor wie?
Na dit event kunnen wegbeheerders, ontwikkelaars, aannemers en ambtenaren direct aan de slag met het onderwerp in de praktijk, in zowel beleid als uitvoering. We gaan uit van 100-150 deelnemers.

Donderdag 31 maart 2016
Van 13:00 tot 17:00 uur

Provinciehuis Overijssel

Met op het programma:

13.00 uur             Inloop en kennismarkt
14.00 uur             Opening dagvoorzitter (Sipke van der Meulen, secretaris van het ROF
(Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân)
14.05 uur             Interview/tweegesprek met gedeputeerde Boerman
14.15 uur             Korte pitches over resultaten van het project (in Overijssel, Friesland en Utrecht)
14.30 uur             Workshop ronde 1. Keuze uit de workshops A en B
15.20 uur             Pauze en kennismarkt
15.40 uur             Workshop ronde 2. Keuze uit de workshops A en B
16.30 uur             Terugkoppeling en discussie workshop
16.50 uur             Afsluiting door dagvoorzitter
17.00 uur             Borrel

Workshop
Workshop A:
Hoe krijg je beleidsmakers mee: sessie gericht op inspiratie en kennisuitwisseling om de realisatie van vergevingsgezinde fietspaden te borgen in het proces van beleid naar uitvoering.

Workshop B:
Bermen, randen en markering: sessie gericht op inspiratie en kennisuitwisseling om voorbeeldmaatregelen in de praktijk te gaan toepassen. Voorafgaand aan de workshop kunt u voor deze sessie ook eigen praktijkvoorbeelden inzenden.

Aanmelden:
U bent van harte welkom! Vanwege het beperkt aantal plaatsen vragen wij u vriendelijk om u aan te melden. Dit is mogelijk via deze link.