Onderzoek en resultaten

Naturalistic Cycling

Gedurende een week werden alle fietstochten van  deelnemers uit doelgroep (50+, bij voorkeur 65+) en een controlegroep (25-45 jaar)  vastgelegd met een  camera op de fiets. Het onderzoek heeft ook plaatsgevonden op de onderzoekslocaties bij de N760 in Overijssel en de N354 in Friesland

De beelden zijn gescoord op opvallende gedragingen  die tot gevaarlijke situaties leiden (mogelijk vallen). Vanuit de beelden is ook de (mogelijke) invloed van de infrastructuur afgeleid.

De deelnemers hielden ook een rittendagboek bij waarin ze onder andere potentieel gevaarlijke situaties konden aangeven.

Locaties: Stad Groningen & Zwolle en pilotlocaties N760 & N353
Tijd: 2013-2015
Uitvoerder: Rijksuniversiteit Groningen
Contactpersoon: Dick  de Waard

Praktijkobservatie met vaste camera’s

Op een drietal locaties zijn vaste camera’s geplaatst om het gedrag van fietsers te observeren.  De camera’s zijn geplaatst op locaties waar de infrastructuur is verbeterd. Er  is een 0-meting gedaan voor de wijziging en een 1 meting na de wijziging van de infrastructuur.
Als onderdeel van de praktijkobservaties is ook de beleving van de proefpersonen en passanten vastgelegd

Locaties: Utrecht N229, Friesland N354 tussen Sneek en Jutrijp, Overijssel N760
Tijd: 2013-2015
Uitvoerder: Royal HaskoningDHV
Contactpersoon: Peter Morsink

Belevingsonderzoek Fietsers

Op meerdere momenten gedurende het onderzoek zijn interviews gehouden en internet enquêtes uitgezet onder fietsers om inzicht te krijgen in hun beleving van de maatregelen. Enquetes zijn uitgezet onder leden van de Fietsersbond en de ANBO. Interviews hebben o.a. plaatsgevonden met proefpersonen die hebben deelgenomen aan het naturalistic cycling onderzoek.

Tijd: 2013-2015
Uitvoerder: Royal HaskoningDHV
Contactpersoon: Peter Morsink

Inventarisatie knelpunten

In de Stad Groningen, Zwolle en Leeuwarden hebben vrijwilligers van de Fietsersbond het hoofdfietsnetwerk geïnventariseerd op knelpunten.
Daarnaast zijn fietsers in Leeuwarden, Zwolle en Groningen opgeroepen  om gevaarlijke of vervelende zaken op hun fietsroutes te melden.

Locatie: Stad Groningen, Zwolle. Leeuwarden
Tijd: september-december 2013
Uitvoerder: Fietsersbond
Contactpersoon: Henk Hendriks 030 2918144 of  h.hendriks@fietsersbond.nl