Provincie Overijssel N760 Resultaten Kamperzeedijk

Na verbreding fietspad 

vb-overijssel

Observaties – laterale positie

hgfedcbaOok hier is het fietspad in stroken verdeeld om de positie van de fietsers te bepalen. De nummers verwijzen naar 3 locaties waar de positie van de fietser is onderzocht: voor, in en na de bocht. Voor en na de bocht wordt beschreven als op het rechte stuk.

Fietsers binnen de schrikafstand met de berm (+/-)

 • In de bocht fietsen iets minder fietsers dicht bij de rand van het fietspad. Op het rechte stuk fietsen meer fietsers dicht langs de rand van het pad.

Fietsers dichtbij de as (+)

 • In de bocht en op het rechte stuk fietsen fietsers minder dicht bij de as van de weg.

Fietsers op verkeerde weghelft (-)

 • Het aantal fietsers dat de bocht afsnijdt, dus op de linker helft rijdt is fors toegenomen. Op het rechte stuk neemt dit ook toe maar minder. Dit kan ook met het verbeterde zicht te maken hebben. (een deel van deze fietsers bleef eerst nog net op de eigen helft)

Fietsers in de veilige zone (+)

Zowel in de bocht als op het rechte stuk neemt het aantal fietsers dat in de veilige zone fietst fors toe.

Maatregelen aan de kant

Deze maatregelen zijn op het zelfde fietspad maar op een deel binnen de bebouwde kom genomen. Hier is geëxperimenteerd met een optische illusie. Een print op een betontegel van 60 bij 40 cm, zie hieronder. Vervolgens is belijning aangebracht.

De illusie is aan de kant van de tuinen toegepast om de fietser afstand te laten houden tot het hek. Het stenen blok is in werkelijkheid op een betonnen tegel geschilderd en kan in de bestrating worden opgenomen. Doordat de kant strakker is afgewerkt met nieuwe tegels fietsen de fietsers dichter langs de kant.

Vervolgens zijn ook witte lijnen aangebracht. De gezamenlijke maatregelen illusie plus lijnen hebben een positief effect op het rijgedrag van de fietsers. De fietser gaat meer op het midden van zijn deel van het fietspad fietsen, in de veilige zone.

Beleving:

 • Alleen optische illusie:
  gevoel van veiligheid neemt af
 • Optische illusie + belijning:
  gevoel van veiligheid en overzicht neemt toe (recht en bocht)

Bermstroken buiten de bebouwde kom

IMAG1079 IMAG1101

 

 
Er is geëxperimenteerd met een verharde bermstrook in beton naast het fietspad. De betonnen strook is voorzien van streetprint zodat een fietser voelt dat hij niet meer op het asfalt fietst.IMAG1086

 

Er is ook geëxperimenteerd met een strook van kunstgras die op een betonnen fundatie is geplakt. Het kunstgras geeft meer weerstand dan het asfalt, dus de fietser voelt direct dat hij niet meer op het asfalt fietst. De waarnemingen en de beleving zoals beschreven in de enquête staan hieronder.

 Bermstroken algemeen:

 • Fietsers maken beter gebruik van de breedte van het fietspad
 • Ze fietsen dichter bij de rand
 • Ze fietsen dichter bij de as (op recht stuk, niet in de bocht!)

Bermstrook kunstgras versus beton:

 • Fietsers nemen meer afstand van bermstrook dan bij beton (vooral op rechte stuk)
 • Fietsers rijden in de bocht minder dicht op de as dan bij beton

 Beleving (ANBO enquête):

 • Situatie met bermstroken worden als veiliger beleefd dan zonder
 • Situatie met wit/grijze bermstrook wordt veiliger beleefd dan de groene
 • Geldt voor zowel rechte stukken als bochten