Maatregelen Utrecht N229 Werkhoven Cothen

werkhoven-cothen

Verbetering in de laterale positie

Om de positie van fietsers te bepalen is het fietspad verdeeld in stroken. Rood is dicht bij de berm, donker groen is de beste positie (voor 1 fietser) paars is te veel naar het midden van het 2-richtingen fietspad.

Observaties na het verbreden van het fietspad

  • Afname aantal fietsers binnen de schrikafstand met de berm
  • Afname fietsers op verkeerde weghelft
  • Toename fietsers in de veilige zone
  • Koersvastheid op het rechte stuk voor de bocht is verbeterd.
  • Koersvastheid in de bocht: weinig verschil (was al relatief goed)

Vervolgens maatregelen in de as

maatregelen-as2 maatregelen-as

De streep op de as van de weg is beter zichtbaar gemaakt (alleen in de bocht). Ze loopt nu bijna als een doorlopende streep over het fietspad en je kunt bochten in de route al op veel grotere afstand zien. De fietsers in de buitenbocht fietsen meer naar het midden van hun eigen strook. Bij de fietsers in de binnenbocht zijn de verschillen marginaal. Tijdens deze waarneming was de bocht wel aangevuld.

Effect Verzwaarde as markering in de bocht:

Zowel in de buitenbocht als de binnenbocht: minder dicht bij de as, en meer in de veilige zone. Binnenbocht: iets meer op de verkeerde weghelft. Buitenbocht: iets meer bij de rand.

kantmakering-links kantmarkering-rechtsObservaties na aanbrengen kant markering

Op de rechte stukken zijn de verschillen marginaal, in de bocht gaat de fietser gemiddeld meer op het midden van zijn eigen zijde fietsen. In de buitenbocht nijgt men iets meer naar het midden dan in de binnen bocht. De fietser kiest de kortste route maar blijft vooral op zijn eigen zijde van het pad.

De berm was tijdens de waarnemingen aangevuld maar nog niet opnieuw begroeit met gras. Hier zijn nog geen conclusies aan verbonden.