NVVC 2014: Het vergevingsgezinde Fietspad: van idee naar praktijk

Aan de verkeersveiligheid van fietsers valt nog het nodige te verbeteren. Dat geldt zeker ook voor oudere fietsers die opvallend vaak betrokken zijn bij enkelvoudige fietsongevallen. Ongevallen waarbij een fietser ten val komt of botst zonder dat daarbij een andere verkeersdeelnemer betrokken is. In het project Het Vergevingsgezinde Fietspad wordt onderzocht hoe het aantal enkelvoudige ongevallen op fietspaden verlaagd kan worden. Hoe kun je door aanpassingen van de fietsinfrastructuur het gedrag van fietsers veiliger maken. En hoe kun je daarbij optimaal rekening houden met oudere fietsers? http://nvvc-congres.nl/workshops-ronde-ii/9-programma/sessies/50-het-vergevingsgezinde-fietspad-van-idee-naar-praktijk.