Veiligere fietspaden

SAM_0280

Op 20 november presenteert het project Het Vergevingsgezinde Fietspad de presentatie veiligere fietspaden op het Nationaal Fietscongres in Zwolle.

Oudere fietsers zijn oververtegenwoordigd in enkelvoudige fietsongevallen. Het ontwerp en de inrichting van fietspaden heeft een grote invloed op het ontstaan en de afloop van dergelijke ongevallen. Met nieuwe kennis over het ontstaan van enkelvoudige ongevallen kunnen we onze fietspaden vergevingsgezinder en daarmee veiliger maken.
Voor veilig en comfortabel fietsen, ook voor ouderen, is het van belang dat kenmerken van de ouder wordende fietser in het ontwerp en de inrichting van fietspaden voldoende worden meegenomen. Aanbevelingen hiervoor zijn gedaan in de publicatie ‘Senioren-Proof Wegontwerp voor Fietsers’, een coproductie van ANBO en CROW, onder de vlag van Blijf Veilig Mobiel.
Berry den Brinker zal ingaan op de achtergronden en implicaties van deze publicatie.

Het door het Ministerie van I&M geïnitieerde project het Vergevingsgezinde Fietspad (www.vergevingsgezindefietspad.nl) heeft een aantal van deze aanbevelingen vertaald naar concrete maatregelen en nieuwe ideeën toegevoegd. De nadruk ligt daarbij op het ondersteunen van koers houden door fietsers en het bieden van ruimte voor foutcorrectie door randen en bermen veiliger te maken. In opeenvolgende onderzoeksfasen zijn pilots georganiseerd op fietspaden in de provincies Overijssel, Fryslân en Utrecht. Peter Morsink van Royal HaskoningDHV zal de eerste resultaten hiervan presenteren.
Deze sessie wordt verzorgd door: Royal HaskoningDHV en de Universiteit van Amsterdam

Meer informatie op de website van het Nationaal Fietscongres.